Algemene voorwaarden:

Om de behandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.
Als je een afspraak voor een massage met mij maakt, ga ik ervan uit dat je kennis genomen hebt van
de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.
▪ Voor een eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking
en om eventuele klachten te inventariseren. En verwachtingen te bespreken.
▪ Na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/behandeling
ervaren is.
▪ Eventuele gegevens die je voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij
vertrouwelijk behandeld en nooit zonder jouw toestemming aan derden verstrekt.
▪ Ben je onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik je
medicijnen? Raadpleeg deze dan of je gemasseerd mag worden gedurende de
behandelperiode.
▪ Buro Flow zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit
adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of
te veranderen.
▪ Buro Flow onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen
zijn gebaseerd op kennis van de hoofdmassages, Access Bars en Reiki.
▪ De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het
intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk
uit kan voeren.
▪ De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Buro Flow en
derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan
voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Buro
Flow is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van
medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen.
▪ Buro Flow is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke
bezittingen van de klant in en om de praktijk.
▪ Uit respect voor je privacy en rust word je vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers
e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de behandeling.
▪ Aangezien ik een beperkt aantal plekken heb per dag, wil ik daar zorgvuldig mee omgaan. Als
mensen verstek laten gaan of zich te laat afmelden, wordt ik met een probleem
opgezadeld. Vaak is het dan te laat om iemand van de reservelijst te benaderen. Om een
optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels: Gemaakte afspraken
kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur
geannuleerde afspraken worden volledig aan je door berekend. Dit geld ook voor niet
nagekomen afspraken. Ben je onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan
om iemand anders in uw plaats naar de afspraak te laten gaan.
▪ Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Buro Flow en ik verwacht dat ook van mijn
klanten.
▪ Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Het vragen hiernaar
wordt niet op prijs gesteld.
▪ Buro Flow behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
▪ Bij het maken van een afspraak wordt altijd je email, adres en telefoonnummer gevraagd voor
mijn administratie.
▪ Wederzijds respect in een veilige sfeer is een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling.
▪ Voor massageolie wordt gezorgd.
▪ Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
▪ Betaling vindt online via de website plaats of via kaartbetaling met betaalapparaat van Sumup
bij Buro Flow na afloop van de behandeling.
▪ Als je gebruik maakt van de pakketten, hou dan rekening met de termijn